SECURE NATIONALE CONFERENTIE VLAANDEREN (BE) - ALGEMENE INFO

Het SECURE project heeft voor de STEM vakken een vergelijkende studie gemaakt in 10 landen voor wat betreft de leerplannen van 5,8,11 en 13 jarigen. Zij heeft ook leerkrachten en leerlingen erover bevraagd via vragenlijsten en gesprekken. Hieruit heeft zij enkele aanbevelingen geformuleerd.
 
Uit de enorme hoeveelheid gegevens werden conclusies getrokken. Een selectie van de resultaten zal tijdens de nationale conferentie bekend gemaakt worden.

U wordt ook vriendelijk uitgenodigd op de nationale conferentie, op 23 oktober 2013.

Locatie:          Mechelen  
Datum:           23 oktober 2013
 
Doel: Een selectie van resultaten en aanbevelingen presenteren van het SECURE FP7 project.

Deelnemers:
Onderzoekers, medewerkers aan het project, schoolhoofden, leerkrachten, leerplanmakers, politici, pedagogisch begeleiders en alle andere belanghebbenden.

Programma:

14:00:  Voorstelling van het SECURE project en de resultaten.Inleiding door S.Poleyn, Vlaams parlementslid en lid van de onderwijscommissie van het Vlaams parlement. 

15:00:  Koffiepauze

15:30:  Meer gedetailleerde informatie en discussie per leeftijd

17:00:  Receptie

Plaats:         Thomas More, Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen (B)
                   Een meer gedetailleerd programma zal naar de deelnemers gestuurd worden.
 
Contact:         job.demeyere@thomasmore.be
                      wim.peeters.int@telenet.be